• De weg van groene stroom inslaan


  11 November 2019

  Elke dag stappen er weer mensen over naar groene energie. Alle energieleveranciers proberen je te laten overtuigen voor hun te kiezen. Er zijn steeds meer mensen die duurzamer willen leven. Er wordt steeds meer bekend over de gevolgen van het leefmilieu van de volgende generatie, als de wereld niet duurzamer wordt. Mensen willen de toekomstige generatie niet benadelen, door te blijven teren op fossiele brandstoffen. Deze raken namelijk een keer op. Of het milieu raakt er dusdanig door vervuild, dat er andere, grote problemen ontstaan. Groene energie is een goed alternatief, van wat er jarenlang gebruikt is. Ook zakelijke energie vergelijken is steeds meer een ding.

  Duurzame energiebronnen

  Veel voorkomende bronnen van groene energie worden opgewekt met behulp van zonne-energie, windenergie, aardwarmte, waterkracht en biomassa. Er is sprake van duurzaamheid als de bron voor praktisch onbeperkte tijd te gebruiken is. Daarnaast moet de energiebron weinig schade aan het milieu kunnen brengen. Over het algemeen zijn kernenergie, zeker op de lange termijn, en elektriciteit uit kolencentrales met CO2-afvang ook duurzaam te noemen. Deze bronnen hebben vaak echter geen goede naam meer. Ten onrechte omdat er bij deze energiebronnen sprake is van CO2-arme energie.

  Moet de productie van groene stroom sneller?

  In vergelijking met andere Europese landen groeit de productie van groene stroom maar langzaam. Dit is te wijten aan de overheid, die zorg draagt voor een steeds weer veranderende wetgeving met betrekking tot het energiebeleid. Zo werden er subsidies afgeschaft, waar veel mensen en bedrijven beroep op hadden gedaan. Daarnaast ook het feit, dat de regering nog altijd twintig procent van haar inkomsten haalt uit fossiele brandstoffen. Tot slot ligt de winning van groene energie aan de locatie van Nederland. Zo is waterkracht bijvoorbeeld erg lastig te gebruiken, doordat er te weinig hoogteverschillen zijn en er geen sprake is van heel veel zonuren.

  Het Nederlands Energieakkoord

  Sinds 2013 is in Nederland het Energieakkoord afgesproken.  Dit is een overeenkomst voor duurzaamheid tussen ruim veertig organisaties en de overheid over energiebesparing, klimaatregelen en duurzame energie. Door de gemaakte afspraken wil men een schonere en meer betaalbare energievoorziening bewerkstelligen. Voorbeelden van deze afspraken zijn:

  • Het realiseren van duizend extra windmolens.
  • Het sluiten van vijf kolencentrales in Nederland.
  • Het verplichten van een energielabel voor woningen.
  • Het stimuleren en subsidiĆ«ren van energiebesparende maatregelen.
  • Een lager belastingtarief voor degene die duurzaam energie opwekken.

Plaats Recensie